ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Είναι η διαδικασία μέσα από την όποια το άτομο σε συνεργασία με το θεραπευτή προσπαθεί να επεξεργαστεί και να κατανοήσει τις αιτίες των δυσκολιών που ενδέχεται να βιώνει σε έναν ή περισσότερους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς του (προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά) και στη συνέχεια, να ανακαλύψει τους κατάλληλους για το ίδιο τρόπους να τις αντιμετωπίσει. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κυρίως, μέσα από τη συζήτηση και προϋποθέτει τη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα στο θεραπευόμενο και το θεραπευτή που στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και την αποδοχή. Για να διασφαλισθούν οι συνθήκες αυτές , ισχύει απαράβατα η αρχή του επαγγελματικού απορρήτου για όλα όσα συζητώνται και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας.
Η συνολική διάρκεια της ψυχοθεραπείας ποικίλλει από άτομο σε άτομο και ανάλογα με τη βαρύτητα των δυσκολιών του, πάντως πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία που συνήθως απαιτεί σημαντικό αριθμό συνεδριών. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά και πραγματοποιείται σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες για τον κάθε θεραπευόμενο στον επαγγελματικό χώρο του ειδικού.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αφορά ένα άτομο, ένα ζευγάρι ή και μια ολόκληρη οικογένεια. Το απαραίτητο στοιχείο για να αναζητήσει ένας άνθρωπος τη βοήθεια κάποιου επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι να αντιλαμβάνεται την όποια υποκειμενική του δυσκολία και να επιθυμεί να την αντιμετωπίσει. Το κίνητρο για αλλαγή ή για βελτίωση παίζει σίγουρα σπουδαίο ρόλο στην πορεία της θεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται καταρχήν σε άτομα όλων των ηλικιών και όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων που βιώνουν κάποια δυσκολία, ένα αδιέξοδο ή κάποια κρίση στη ζωή τους, την οποία θεωρούν ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν χωρίς βοήθεια. Η αλήθεια είναι βέβαια, ότι δεν ανταποκρίνονται εξίσου όλων των ειδών τα προβλήματα στην ψυχοθεραπεία κι επίσης, ότι δεν είναι όλα τα άτομα εξίσου δεκτικά σε αυτό το είδος θεραπείας. Για το λόγο αυτό καλό είναι ο ειδικός να αξιολογεί το κάθε άτομο προσεκτικά και ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και την ιδιοσυγκρασία του, να του προτείνει την πιο ταιριαστή μορφή θεραπείας, ψυχολογικής ή άλλης.

Η διαφορά συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

Οι διαφορές ανάμεσα στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία αφορούν στη βαρύτητα των δυσκολιών του ατόμου που αναζητεί βοήθεια, στη χρονιότητά τους, στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στο βαθμό εμβάθυνσης στο πρόβλημα. Συνοπτικά, η συμβουλευτική προτιμάται συνήθως για την αντιμετώπιση κρίσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το άτομο στην καθημερινότητα του (σε όλους τους τομείς), έχει συντομότερη διάρκεια και λειτουργεί περισσότερο ανακουφιστικά και υποστηρικτικά στο θεραπευόμενο σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα που τον οδήγησαν στον ψυχολόγο. Παρά την ονομασία της, η «συμβουλευτική» δεν ισοδυναμεί συνήθως με την απλή παροχή συμβουλών για την επίλυση ενός προβλήματος. Ο θεραπευτής διευκολύνει στην πραγματικότητα, το άτομο να δει καθαρά αυτό που τον απασχολεί, τις πιθανές αιτίες και κυρίως τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής του, με σκοπό να ανακαλύψει αυτούς που καλύτερα ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του.