ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ

Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, η αξιολόγηση συνήθως ξεκινά με μια πρώτη συζήτηση με τους γονείς για τη συλλογή πληροφοριών. Στη συνέχεια ακολουθεί συνάντηση με το παιδί, όπου ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό του επίπεδο, χρησιμοποιείται η κουβέντα, το συμβολικό παιχνίδι, η ζωγραφική και άλλες μέθοδοι για να αξιολογηθούν το είδος και η βαρύτητα των δυσκολιών του. Υπάρχουν φυσικά και τα ανάλογα διαγνωστικά τεστ για παιδιά, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.