ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μια πρώτη βασική εκτίμηση της κατάστασης του ατόμου που απευθύνεται στον ψυχολόγο για βοήθεια, πραγματοποιείται στην πρώτη συνάντηση με τον ειδικό. Συνήθως προκύπτει μέσω της συζήτησης, από τη διερεύνηση των δυσκολιών που βιώνει το άτομο σε συνδυασμό με τη λήψη των βασικών πληροφοριών για τις συνθήκες και τα γεγονότα της ζωής του μέχρι τη στιγμή εκείνη. Η πρώτη αυτή συνάντηση είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο (50 λεπτά) και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθ’ότι τίθενται οι βάσεις για τη θεραπευτική σχέση, αλλά και τον προσδιορισμό του αναφερόμενου προβλήματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα συγκεκριμένα διαγνωστικά εργαλεία (τεστ/ ερωτηματολόγια) που βοηθούν στη διεξοδικότερη διερεύνηση της κατάστασης. Τα εργαλεία αυτά συνήθως αφορούν στη νοημοσύνη, την προσωπικότητα ή πιο συγκεκριμένα, την ενδεχόμενη ψυχοπαθολογία του ατόμου.