ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ

Το παιδί και ο έφηβος είναι άτομα εξαρτώμενα συναισθηματικά από τους ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα και την ανάπτυξή τους. Η θεραπευτική αντιμετώπιση λοιπόν, των δυσκολιών τους, επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει όλα τα σημαντικά άτομα που ασχολούνται μαζί τους, δηλαδή γονείς, παππούδες, δασκάλους, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ειδικός άλλωστε, έρχεται σε επαφή με το παιδί συνήθως για μια μόνο ώρα την εβδομάδα, κατά συνέπεια η στενή και καλή συνεργασία με τους ενήλικες θεωρείται υψίστης σημασίας.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας του παιδιού, αυτή εξαρτάται κυρίως από το είδος και το βαθμό των δυσκολιών του, καθώς και από την ηλικία και το γνωστικό του επίπεδο. Βασικό στοιχείο πάντα θεωρείται η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αποδοχής με το θεραπευτή, ώστε να αποτελεί η ώρα αυτή ένα ασφαλές πλαίσιο για την έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Για τις μικρότερες ηλικίες συχνά η θεραπεία βασίζεται περισσότερο στο δημιουργικό παιχνίδι και στη ζωγραφική και λιγότερο στο λόγο. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς του παιδιού, οι οποίες στη συνέχεια παρουσιάζονται και στους γονείς, με σκοπό την περαιτέρω χρήση τους και στο πλαίσιο του σπιτιού.