ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ορισμένες φορές στην εποχή μας είναι αρκετά δύσκολο λόγω έλλειψης χρόνου, δυσκολίας μετακίνησης ή συχνών αλλαγών στο τόπο διαμονής, να διατηρήσει κανείς μια σταθερή ψυχοθεραπευτική σχέση. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών συμβουλευτικής και μέσω του διαδικτύου. Απαιτείται φυσικά, η δυνατότητα χρήσης υπολογιστή και κάμερας και η δημιουργία λογαριασμού σε πρόγραμμα διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως είναι το Skype. Ισχύουν οι ίδιες αρχές και κανόνες που διέπουν και τη θεραπεία που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό, τη διάρκεια, το απόρρητο, την ειλικρίνεια και την αποδοχή ανάμεσα σε θεραπευόμενο και θεραπευτή.