ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ο σύγχρονος γονιός καλείται να μεγαλώσει τα παιδιά του σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς και πολλές επαγγελματικές και οικονομικές έγνοιες. Ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει κάποιος στα παιδιά, αλλά και στον εαυτό του είναι συχνά περιορισμένος. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το άγχος του γονιού σχετικά με την ποιότητα του χρόνου που περνάει με το παιδί του και με τον τρόπο που χειρίζεται τις όποιες δυσκολίες του παιδιού. Πολύ συχνά γονείς αποφασίζουν να απευθυνθούν στον ψυχολόγο, επειδή δυσκολεύονται ιδιαίτερα να βρουν λύση σε προβλήματα που αφορούν είτε στη σχέση με το παιδί τους, είτε στην ίδια τη συμπεριφορά του παιδιού.
Φυσικά, κανένας δε μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει καλύτερα ένα παιδί απο τον ίδιο το γονιό του. Μια «τρίτη» όμως , εξωτερική ματιά ενός ειδικού πολλές φορές βοηθάει να δει ο γονιός τα πράγματα απο μια άλλη σκοπιά και να κατανοήσει ίσως, λίγο καλύτερα τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα του παιδιού του. Με τον τρόπο αυτό και με την κατάλληλη καθοδήγηση, ο γονιός κατορθώνει σταδιακά να τροποποιήσει το πώς αντιμετωπίζει τις συμπεριφορές του παιδιού, που δυσκολεύουν συχνά την καθημερινότητα όλης της οικογένειας. Αυτό που παρατηρείται συνήθως, είναι ότι μια τέτοια αλλαγή στάσης του γονιού, προκαλεί αλλαγή και στη συμπεριφορά του παιδιού.
Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο λοιπόν, να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονιού, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει αποτελεσματικά το παιδί του να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί σταδιακά από αυτόν.

Ομάδες γονέων

Υπάρχει δυνατότητα η συμβουλευτική γονέων να πραγματοποιείται σε ομαδική βάση. Στην περίπτωση αυτή, συγκεντρώνονται γονείς που έχουν παιδιά σε παρόμοια ηλικιακή φάση ή με παρόμοιες δυσκολίες και συζητούν με τον ειδικό τα θέματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Η ομαδική συμβουλευτική έχει το θετικό ότι μέσα από τη δημιουργική συζήτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών κι εμπειριών, οι γονείς συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι και ότι δεν έχουν κάτι μοναδικό και πρωτόγνωρο να αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, ακούγοντας και άλλους γονείς να μιλούν, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές αντιδράσεις και τρόπους αντιμετώπισης παρόμοιων συμπεριφορών και γεγονότων. Οι ομάδες αυτές έχουν βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα και όχι απλά ενημερωτικό. Με τον τροπο αυτό, ενισχύονται τόσο οι γνώσεις και οι εμπειρίες των γονιών, όσο και η εμπιστοσύνη τους στο ρόλο τους.