ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε τα επαγγελματικά θέματα αποτελούν ένα πολύ κοινό πεδίο προβληματισμού για πολλούς ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

Παραδοσιακά η διερεύνηση και η λήψη της απόφασης για την επαγγελματική  σταδιοδρομία αφορούσε κυρίως εφήβους ή και νέους ενήλικες.

Οι παράγοντες που επηρέαζαν συνήθως την απόφαση αυτή, σχετίζονταν με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του παιδιού σε συνάρτηση με τις μαθησιακές δυνατότητές του.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η επιλογή επαγγέλματος διαμορφώνεται όλο και συχνότερα με βάση τις ανάγκες και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας και δεν έχει όριο ηλικίας. Για το λόγο αυτό, θεωρείται πολύ σημαντική η διεξοδική ενημέρωση του ατόμου για τις διάφορες επαγγελματικές επιλογές που έχει κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία οπότε καλείται να λάβει την απόφαση για το επαγγελματικό του μέλλον.

Φυσικά, η διαδικασία αυτή πλέον έχει γίνει ιδιαίτερα σύνθετη και οφείλει κανείς να λάβει υπόψη του πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.

Στην ιδανική περίπτωση, ο σύμβουλος επαγγελματικής σταδιοδρομίας θα βοηθήσει το άτομο να συνδυάσει τις υπάρχουσες ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.