ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συχνά συμβαίνει οι γονείς να αναζητούν τη βοήθεια του ειδικού για κάποιο πρόβλημα ή σύμπτωμα που παρουσιάζει το παιδί τους. Στην πραγματικότητα όμως, δεν έχει νόημα να αξιολογήσει κανείς το παιδί απομονωμένο από το πλαίσιο ζωής του. Ο κάθε ένας από εμάς άλλωστε, αποτελεί συγχρόνως μια αυτόνομη οντότητα και ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου ή αλλιώς συστήματος. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι μια οικογένεια, μια ομάδα εργασίας, μια τάξη κλπ. Πολύ συχνά οι ρόλοι, οι κανόνες, τα όρια και οι ισορροπίες μέσα σε μια οικογένεια διαταράσσονται. Η επικοινωνία επίσης, ενδέχεται να μην είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική λόγω των συνθηκών ζωής ή λόγω της ιδιοσυγκρασίας των ατόμων που απαρτίζουν το σύστημα αυτό. Αρκετές φορές παρατηρούμε ότι ένα άτομο, όπως ένα παιδί για παράδειγμα, παρουσιάζει ένα πρόβλημα ή ενα σύμπτωμα, όταν κάτι δεν πάει καλά στη λειτουργία του ευρύτερου συστήματος, δηλαδή της οικογένειας. Κατά συνέπεια, καλό είναι η θεραπευτική δουλειά να διεξαχθεί σε επίπεδο οικογένειας, και όχι ατόμου.

Στις θεραπευτικές αυτές συναντήσεις με τον ειδικό, είναι παρόντα όλα τα βασικά μέλη της οικογένειας, τουλάχιστον για αρχή.  Στόχος της θεραπείας είναι από τη μια να απαλυνθεί ή να παύσει το σύμπτωμα, και από την άλλη να αποκατασταθεί η ισορροπία και η καλή επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα, ώστε η οικογένεια να λειτουργεί ομαλότερα, επιτρέποντας την αυτονομία και την προσωπική ανάπτυξη του καθενός μέσα στα πλαίσιά της.